Milé deti a rodičia,
zima nám už klope na dvere, napadol aj prvý sniežik a preto sme pre nás všetkých skrášlili a spríjemnili prostredie našej MŠ, ktorá sa zahalila do zimnej rozprávky a krajiny. Už nás môže navštíviť aj Mikuláš, čakajú nás Vianočné trhy a Vianoce!

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD našej MŠ je už tradíciou a aj dnešný deň bol toho dôkazom. Počasie nám doprialo a vydržalo. Blikajúce svetielka, lampióny a rozžiarené očká našich detí sa spolu s rodičmi vybrali za hľadaním pokladu, ktorý nás čakal na ihrisku V. ZŠ. Všetci sme boli šťastní, čo sme spoločne vyjadrili piesňou s pohybovým vyjadrením.

Materská škola Konopná ul. 8, Leviciach dlhodobo zápasila so znečisťovaním pieskovísk mačkami, holubmi a v neposlednom rade lístím. Vzhľadom na túto skutočnosť predložilo požiadavku Rodičovské združenie pri materskej škole na Dotáciu z rozpočtu Mesta Levice na pomoc s prekrytím pieskovísk.

ČAROVNÉ PASTELKY - je výtvarná súťaž, do ktorej sme sa zapojili a šikovné rúčky našich umelcov - predškolákov zhotovili krásne výtvarné práce, pri ktorých si rozvíjali svoju fantáziu,redstavivosť, kreativitu a výtvarné zručnosti. Držíme

Rodičovské združenie pri Materskej škole Konopná ul. 8, Levice podalo v školskom roku 2021/2022 projekt pod názvom „Jazdíme bezpečne na kolesách“. Projekt je zameraný v rámci Školského vzdelávacieho programu na dopravnú výchovu, v ktorom si deti osvojujú základy dopravnej výchovy a bezpečného sa správania na ceste.

Dňa 8.4.2022 predškoláci z našej MŠ navštívili V. ZŠ- deti mali možnosť spoznať prostredie školy, ktorá pripravila ukážky otvorených hodín, zábavnú chémiu, pohybové aktivity, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, občerstvenie...

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár