Aj v našej materskej škole chlapci  našim dievčatám postavili MÁJ. Dievčatká ho vyzdobili farebnými stužkami. Popri tom si deti zatancovali a v materskej škole bola radostná nálada po celý deň.

Dňa 28. apríla 2022 si naša materská škola pripomenula a oslávila DEŇ ZEME. Vzhľadom na to, že sa naše deti s touto témou oboznamujú v priebehu celého školského roka majú aj veľa vedomostí. Celá materská škola sa premenila na ochrancov našej planéty. Pani učiteľky pripravili pre deti pútavé aktivity, ktoré deti zabavili, ale sa obohatili, rozšírili ich vedomosti a poznatky. Veríme, že v srdiečkach našich detí je láska k prírode  a budú sa k nej aj tak správať. Bolo to krásne dopoludnie, ktoré sme si všetci užili.

Dňa 8.4.2022 predškoláci z našej MŠ navštívili V. ZŠ- deti mali možnosť spoznať prostredie školy, ktorá pripravila ukážky otvorených hodín, zábavnú chémiu, pohybové aktivity, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, občerstvenie...

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice