SVETOVÝ DEŇ VODY

Dnes sme si s deťmi pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY. Vzdelávacie aktivity a rôzne činnosti boli pre nich veľmi zaujímavé, naučili sa chápať význam vody, ako dôležitú súčasť života.

Zahrali sme sa na kvapky vody a hravou formou sme rozvíjali ich vedomosti.

 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice