Projekty s medzinárodnou spoluprácou

Projekty „Není vejce jako vejce“ a „Egg cellent Easter-Skvelá Velká noc“ zrealizovala MŠ v rámci inovačného vzdelávania učiteliek pod názvom Projektové vyučovanie a online spolupráca materských škôl v programe e-Twinning v mesiacoch marec - apríl.

Do projektu sa zapojili 3 učiteľky: Ľ. Mikulcová, R. Hladíková, Z. Lukáčová a deti z 3 tried – Mačiatka, Margarétky a Včielky. Učiteľky a deti z dvoch tried nadviazali medzinárodnú spoluprácu s krajinami: Česko a predškoláci z triedy č. 6 spolupracovali s Poľskom, Litvou, Rumunskom. Vymieňali si spoločné nápady a skúsenosti v tvorivých edukačných aktivitách prostredníctvom online stretnutí na platforme e Twinningu. Spoznali veľkonočné tradície, ktoré sa v každej krajine niečím odlišujú, obdarili sa veľkonočnými pohľadnicami, prostredníctvom výstavy sa oboznámili s rôznymi technikami zhotovenia kraslíc. Projekty prispeli aj k osobnému a profesijnému rastu pedagógov. Deti si rozvíjali prírodovedné, komunikačné , informačné a psychomotorické kompetencie. Takáto medzinárodná spolupráca bola pre MŠ veľmi inšpiratívna, preto do budúcna plánujeme ďalej pokračovať v nových projektoch.

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár