Vesmír očami detí

Naša materská škola sa aj tento rok zapojila do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovala Tekovská hvezdáreň.

Predškoláci pri tvorbe použili rôzne výtvarné techniky, fantáziu a poznatky o vesmíre, ktoré získali prostredníctvom edukačných aktivít v MŠ.

 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice