"Čítame pre radosť"

Naša materská škola sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy a športu, výskumu Slovenskej republiky, a predložila žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt “Čítame pre radosť“.

Hlavným cieľom výzvy bolo zriadenie a doplnenie triednych knižníc v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Do projektu sa zapojili tri predškolácke triedy a každá trieda získala 250 Eur na nákup kníh. Pani učiteľky nakúpili pre deti zaujímavé knihy a doplnili tak triedne knižnice. Pani učiteľky budú prostredníctvom knižníc posilňovať pozitívny vzťah ku knihám i k čítaniu detí a tiež sa bude budovať čitateľské sebavedomie a predčitateľská gramotnosť každého dieťaťa.


 

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár