DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

21. marec - DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU - je vrodená odchýlka spôsobená nadpočetným chromozómom č. 21- trizómia. Patrí medzi najčastejšie genetické ochorenia na Slovensku.

Každoročne prebieha v tento deň PONOŽKOVÁ VÝZVA - na znak oslavy ľudskej jedinečnosti. Cieľom je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom.

Aj my sme sa zapojili, aj my Vás máme všetci a všetkých radi.

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár