Ľudové tradície v MŠ

Tento rok sa deti našej MŠ z krúžku Ďatelinka predviedli program „Vynášanie Moreny“ spojený s ľudovými tradíciami spojenú s Veľkou nocou - sviatky jari.

Deti ukázali ako sa v minulosti hralo na lúke, pri potoku, hádzali žabky, na kováča a pod. Program ukončili tancom na pieseň Šošovička, hrášok...

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár