Spolupráca s 1. ZŠ

našich predškolákov v MŠ navštívil Dominik- maskot 1. ZŠ A. Kmeťa v Leviciach s pozvánkou na „ Bádateľskú hru s jednotkou“ a deň otvorených dverí.

Spoluprácu so ZŠ hodnotíme veľmi kladne a je prínosom pre všetkých zúčastnených. Týmto spôsobom uľahčujeme prechod detí z materskej do základnej školy.

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice