Krúžková činnosť

Všetky krúžky pracujú na základe projektu a informovaného súhlasu zákonných zástupcov.

Mažoretky

Cieľ: motivovať deti k pohybovým aktivitám, tanečnými a pohybovými prvkami prispieť k telesnému, psychickému vývinu a upevňovania zdravia detí. Prostredníctvom krúžku sa u detí rozvíja cit pre rytmus, hudobný sluch, správne držanie tela a nadštandardné pohyby.

Vedúce krúžku:

  • Bc. Ľubomíra Mikulcová
  • Helena Brániková

 

Šikovné rúčky

Vedúce krúžku:

  • Andrea Bozókyová
  • Ingrid Dudášová

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Vedúce krúžku:

  • pani učiteľky I. roč. VI. Základnej školy
  • Materská škola spolupracuje so VI. ZŠ a v rámci spolupráce máme oboznamovanie s AJ zdarma.

 

Dajme spolu gól – zameranie na futbal

Cieľ: osvojiť si základné pohybové návyky, hravými prostriedkami ukázať  pozitíva pohybu a samotnej hry – futbal, vytvárať pozitívny vzťah k športovým pohybovým aktivitám

Tréner:

  • Mgr. Peter Havran

 

Ďatelinka

Cieľ: vzbudiť a posilniť u detí záujem o folklór nášho regiónu. Vypestovať u detí vzťah k ľudovej hudbe a tancu.

Vedúce krúžku:

  • Ivona Paštrnáková
  • Ivana Štipková

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár