Stavanie MÁJA

Aj v našej materskej škole chlapci  našim dievčatám postavili MÁJ. Dievčatká ho vyzdobili farebnými stužkami. Popri tom si deti zatancovali a v materskej škole bola radostná nálada po celý deň.

Stavania májov (30. apríl) je súčasťou ľudových zvykov. V obciach  sa zvykli máje stavať večer pred 1. májom. Podľa miestnej tradície mládenci stavali ručne dvojaké máje. Vysoké máje postavili v strede dediny, pred kostolom, richtárovým domom, prípadne aj pred krčmou. Mali olúpanú kôru a vrcholec bol smrečok, alebo jedlička, ktorý pripevnili drôtom ku  kmeňu, vyzdobili stužkami, ručníkmi aj plnou fľaškou pálenky.

Menšie máje stavali mládenci pred domami všetkým dievkam v dedine avšak niekedy sa stalo, že dievka, ktorá nebola obľúbená, nemala postavený máj. Tí zaľúbení zas máje stavali svojim frajerkám, v predzáhradkách domov, čím vlastne upozorňovali, že dievka má vážnu známosť a už vtedy sa predháňali, koho máj bude krajší a najvyšší. Bola to spoločenská udalosť spojená so spevom, tancom, zvykla trvať dva dni a účastná bola celá dedina.

 

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice