Hudobno – výchovný koncert

Dňa 05. 04. 2022 sa v materskej škole uskutočnil hudobno – výchovný koncert zameraný na dopravnú výchovu, ktorého cieľom bolo naučiť deti hravou formou, ako aj praktických situácií uplatňovať zásady bezpečného správania v cestnej premávke. Deti si vypočuli veľa zábavných a poučných pesničiek a aktívne sa zapájali do celého koncertu.

 

 späť 

 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice