Spolupráca s V. ZŠ

Dňa 8.4.2022 predškoláci z našej MŠ navštívili V. ZŠ- deti mali možnosť spoznať prostredie školy, ktorá pripravila ukážky otvorených hodín, zábavnú chémiu, pohybové aktivity, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, občerstvenie...

Dnes nás navštívili žiaci zo VI. ZŠ, ktorí si pripravili pre naše deti Tvorivé dielne - Predškoláci strihali, lepili, navliekali, riešili veselé úlohy, a šikovné deti si zhotovili veľa zaujímavostí k Veľkej noci.

 späť 

 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice