Spolupráca s V. ZŠ

Dňa 8.4.2022 predškoláci z našej MŠ navštívili V. ZŠ- deti mali možnosť spoznať prostredie školy, ktorá pripravila ukážky otvorených hodín, zábavnú chémiu, pohybové aktivity, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, občerstvenie...

Dnes nás navštívili žiaci zo VI. ZŠ, ktorí si pripravili pre naše deti Tvorivé dielne - Predškoláci strihali, lepili, navliekali, riešili veselé úlohy, a šikovné deti si zhotovili veľa zaujímavostí k Veľkej noci.

 späť 

 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár