Malí záchranári zasahujú v prírode...

Dňa 27. 5. 2021 sa v Materskej škole na Konopnej ulici 8 v Leviciach konala celoškolská akcia pod názvom "Bezpečne v prírode." Kolektív materskej školy vopred pripravil prostredie na školskom dvore. V úvode deti privítali p. učiteľky, ktoré sa zmenili na červenú a bielu krvinku a krvnú doštičku a krátkou scénkou deti motivovali k ošetrovaniu poranení - odreniny, popáleniny a bodnutie hmyzom. S materskou školou spolupracuje stále aktívna vyslúžilá p. riad. ÚS SČK Olinka Szalmová, ktorá figurantom - predškolákom namaskovala poranenia a predviedla poskytovanie prvej pomoci.

Do aktivity sa zapojili aj praxujúci študenti zo SOŠ Pg a deťom pomáhali pri poskytovaní prvej pomoci. Tí odvážnejší si potom vyskúšali umelé dýchanie na figuríne. Pri hre na krvný obeh sa skupinky detí hravou formou oboznámili so zložkami krvi a ich funkciu potom napodobňovali. Uvedomovali si dôležitosť krvi pre človeka, ako aj dôležitosť pohybu ako prevencie pred vznikom chorôb.

Na záver ošetrení malí figuranti  deti – záchranárov pochválili a  spoločne si zaspievali Kvapôčkinu pieseň. Každé dieťa obdržalo osvedčenie za kurz poskytnutia prvej pomoci a medailu za ich snahu a ochotu pomôcť druhému. V materskej škole výchovou detí k zdravému životnému štýlu učíme návykom, ktoré v nich zostanú zakorenené a budú z nich čerpať po celý svoj život.

Za materskú školu spracovala Ľ. Mikulcová

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice