Svetový deň Zeme

Aj tento rok sme slávili SVETOVÝ DEŇ ZEME. Deti sa zamýšľali nad tým, ako si máme chrániť životné prostredie, aby ostalo krásne a čisté pre nás všetkých.

A toto všetko si vyskúšali v aktivitách: sadenie fazuľky, cibuľky do zeme..., maľovanie na kamene, určovali kedy je naša planéta veselá, kedy je smutná, smutný medveď v lese - recyklovanie odpadkov, dotváranie koruny stromu a jeho koreň, čistenie rybníka, skladanie puzzle jarné kvety, vytváranie dejovej postupnosti ako rastie kvet, obrázky vyložené kamienkami. Na konci popri spievaní piesne Naša zem je guľatá... sme si symbolicky vytvorili našu zemeguľu pomocou farebných papierových rúk. Prežili sme krásny deň a veríme že sa naša planéta usmieva. Tento deň bol pre nás všetkých poučný a plný zážitkov.

Medaila a diplom zahriala pri srdiečku každé dieťa.

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice