Logická olympiáda

V mesiaci apríl sa deti z margarétkovej triedy pod vedením pani učiteľky Zuzany Kršiakovej zapojili do Logickej olympiády pre najmenších, ktorú organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, CPPPaP v Sabinove a súkromná ZŠ DSA V Prešove. Logická olympiáda je súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Pri riešení náročných úloh sa deti poriadne zapotili a ponamáhali si svoje hlávky. Odmenou im bol dobrý pocit z toho, že zvládli ťažké úlohy, pochvala, malá sladká pochúťka a diplom, ktorý im odovzdala pani riaditeľka.

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice