Zvieratká v lese

V rámci tematického týždňa: „Zvieratká v lese" - sme do triedy pozvali poľovníka, aby deťom priblížil zaujímavým a poučným rozprávaním, poznatky o prírode, o živote a správaní sa zvierat, o ich starostlivosti. Poľovník nám pomocou vábničky predviedol zvuky zvierat, poukazoval obrázky zvierat, stôp. Deti sa aktívne zapájali. Aj touto cestou by sme sa chceli p. Cserbovi veľmi pekne poďakovať.

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice