Vaše 2% nám pomôžu

Vážení rodičia,
obraciame a na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu za rok 2020 v prospech nášho Rodičovského združenia pri Materskej škole.

Finančné prostriedky, ktoré získame budú použité na zveľadenie interiéru tried a na nákup učebných a didaktických pomôcok pre deti.

Postup:

  • stiahnuť si a vyplniť tlačivo
  • priložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatenej dani
  • odovzdať na Daňový úrad, alebo priniesť do MŠ (tlačivá budú hromadne odovzdané)

V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si dané tlačivo, bude k dispozícii u triednych učiteliek.

Ďakujeme! Vaše deti a kolektív MŠ

 

 späť 

 

 

 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice