AKTIVITY V RÁMCI VVČ

Športujeme s Dinom – zameranie basketbal

Aktivita sa realizuje v telocvični VI. ZŠ 1x týždenne v dopoludňajších hodinách.

Cieľ: rozvoj lokomócie  a nelokomočných pohybov, manipulačných  pohybových a prípravných športových hier a nahradiť stereotypnosť na pohybových jednotkách.

Trénerka: Mgr. Martina Liptáková, učiteľka VI. ZŠ

  

Škôlka korčuľovania

Aktivita sa realizuje na zimnom štadióne

Cieľ: naučiť  deti hravou formou základom korčuľovania s prihliadnutím na ich vek a schopnosti. Pravidelnými tréningami  pod vedením trénerov sa posilňujú vôľové vlastnosti, organizmus dieťaťa sa stáva odolnejším a otužilejším, celkovo upevňuje zdravie dieťaťa.

 

Tréneri hokejového klubu Levice

 

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár