POĎAKOVANIE

Rodičovské združenie pri Materskej škole Konopná ul. 8, Levice podalo v školskom roku 2021/2022 projekt pod názvom „Jazdíme bezpečne na kolesách“. Projekt je zameraný v rámci Školského vzdelávacieho programu na dopravnú výchovu, v ktorom si deti osvojujú základy dopravnej výchovy a bezpečného sa správania na ceste.

V rámci Dotácie Mesta Levice sme získali finančnú podporu v sume 1000€ za čo boli zakúpené kvalitné kolobežky, bicykle a prilby pre deti.

V mene detí a Rodičovského združenia ďakujeme.

Ing. Lucia Karvašová
Štatutár RZ

 

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár