Malí záchranári zasahujú...

Dňa 24. 5. 2022 dopoludnia sa v Materskej škole na Konopnej ulici 8 v Leviciach konala celoškolská akcia pod názvom „Malí záchranári zasahujú.

Poverený tím učiteliek materskej školy vopred pripravil prostredie v priestoroch materskej školy. V úvode deti privítali p. učiteľky Ivonka a Ľubka, ktoré deti vniesli do deja zaujímavej aktivity. Celé predpoludnie, sprevádzala postavička z Labkovej patroli - Marshal (hasič), lebo hlavnou úlohou malých záchranárov bolo ošetriť odreninu, popáleninu a bodnutie hmyzom pri požiari. S materskou školou spolupracuje stále aktívna vyslúžilá p. riad. ÚS SČK Olinka Szalmová, ktorá figurantom - predškolákom namaskovala poranenia a predviedla poskytovanie prvej pomoci. Tu sa deti naučili, ako privolať pomoc a tí odvážnejší si vyskúšali umelé dýchanie na figuríne a aktívne sa zapojili do riešenia požiarnej situácie na pomôcke Integrovaný záchranný systém. Do aktivity na stanovištiach sa zapojili aj praxujúci študenti zo SOŠ Pg  a deťom pomáhali pri poskytovaní prvej pomoci. Na záver ošetrení deti čakalo veľké prekvapenie - hasiči z levickej hasičskej stanici prišli do materskej školy s hasičským autom a predviedli deťom svoju prácu. V triede boli deti odmenené medailou za snahu a ochotu pomôcť druhému a osvedčením za kurz poskytnutia prvej pomoci. V materskej škole výchovou detí k zdravému životnému štýlu rozširujeme vedomosti aj o dodržiavaní pravidiel  bezpečnosti v bežnom živote. Touto aktivitou  učíme návykom, ktoré v nich zostanú zakorenené a budú z nich čerpať po celý svoj život.                          

Za materskú školu spracovala Ľ. Mikulcová

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice