Výtvarná súťaž a návšteva u hasičov

Mestské kultúrne stredisko a Hasičský a záchranný zbor v Leviciach organizovalo výtvarnú súťaž pod názvom „Hasiči očami detí“. Do súťaže sa zapojili deti z predškoláckych tried, ktorí vytvorili dielka z návštevy u hasičov v Leviciach. Vyhodnotenie súťaže  a prezentovanie prác sa uskutoční v rámci Dňa detí 4. 6. 2022.

 

 

 späť 

Copyright 2021 - Všetky práva vyhradené. Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice