Materská škola sa nachádza na Konopnej ul.8, Levice uprostred sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje deťom tráviť plnohodnotne voľný čas v ich tieni po celý rok. Pieskoviská a drevené preliezačky spĺňajú prísne európske normy . Na kúpanie a otužovanie nám v lete slúži bazén v oddychovej zóne.

Materská škola má sedem tried, pričom každá je označená svojim logom. Deti sú zaradené do tried podľa veku. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí. Triedy sú zariadené novým a moderným nábytkom, rešpektujúcim hygienické  a vekové osobitosti detí jednotlivých tried.

MŠ je vybavená veľkou spoločenskou miestnosťou, ktorá slúži pre deti na prácu s interaktívnou tabuľou, ako vzdelávacia miestnosť a nachádza sa  tu a učiteľská a detská knižnica. Deti sa stravujú v priestrannej jedálni jedlom pripraveným priamo v kuchyni našej MŠ. V budove MŠ nájdete aj  telocvičňu vybavenú množstvom náradia a náčinia, drevenými  rebrinami.  MŠ má dostatok moderných učebných a  didaktických pomôcok, pomôcok na školský dvor,  audiovizuálnej a didaktickej techniky umiestnenej v počítačovej učebni, ktorá sa neustále doplňuje.

zvoncek100
Zvončeky
lienka100
Lienky
margaretka
Margarétky
motylik100
Motýliky
vcielka100
Včielky
slniecko100
Slniečka
maciatko100
Mačiatka
 
 
WebDesign MK TEK